Vyhláška č. 90/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-90
Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 02.01.1985
Minulé znění 01.09.1978 - 01.01.1985

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. srpna 1978,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Účinnost: 1. září 1978

Platnost: 28. srpna 1978

Uveřejněno v: čá 20/1978 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
o3/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
113/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Odkazuje na
20/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem
11/1971 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1978 - 01.01.1985
0. 28.08.1978 Vyhlášené znění