Nařízení vlády č. 83/1978 Sb.Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-83
Částka 19/1978
Platnost od 17.07.1978
Účinnost od 17.07.1978
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 17.07.1978 - 01.01.1993

83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Slovenské socialistické republiky

ze dne 5. července 1978

o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně

Účinnost: 17. července 1978

Platnost: 17. července 1978

Uveřejněno v: čá 19/1978 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
19/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.07.1978 - 01.01.1993
0. 17.07.1978 Vyhlášené znění