Vyhláška č. 81/1978 Sb.Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-81
Částka 18/1978
Platnost od 04.07.1978
Účinnost od 04.07.1978
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 04.07.1978 - 01.01.1993

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky

ze dne 15. června 1978,

kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl

Účinnost: 4. července 1978

Platnost: 4. července 1978

Uveřejněno v: čá 18/1978 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
18/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.07.1978 - 01.01.1993
0. 04.07.1978 Vyhlášené znění