Vyhláška č. 74/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-74
Částka 16/1978
Platnost od 29.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Aktuální znění 01.07.1978

74

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 22. června 1978,

jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství

Federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se Státní bankou československou a ve spolupráci s ministerstvy financí republik stanoví podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství, se doplňuje takto:

§ 11 odst. 1 písm. c) se doplňuje ustanovením označeným dd), které zní:

"dd) ražené podle zákona č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, ve vlastnictví osoby, která není řádným členem některé zdejší numizmatické společnosti, a to v množství po jednom kuse jednodukátu, dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu jednotlivých druhů a letopočtů na osobu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Ministr zahraničního obchodu ČSSR:

Ing . Barčák v. r.

Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér , CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
143/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
Odkazuje na
76/1976 Sb. Zákon o ražbě československých dukátů
143/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
142/1970 Sb. Zákon o devizovém hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1978 Aktuální znění (exportováno 23.08.2019 18:02)
0. 29.06.1978 Vyhlášené znění