Usnesení č. 49/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-49
Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 22.05.1978
Aktuální znění 22.05.1978

49

USNESENÍ

Předsednictva České národní rady

z 19. května 1978

o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)


Předsednictvo České národní rady

podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Bechyně) a stanoví den jejího konání na sobotu 17. června 1978.


Erban v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
o1/c8/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
121/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
o6/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
54/1971 Sb. Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.05.1978 Aktuální znění (exportováno 17.09.2019 23:50)
0. 22.05.1978 Vyhlášené znění