Usnesení č. 41/1978 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-41
Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 03.05.1978
Aktuální znění 03.05.1978

41

USNESENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 18. dubna 1978

o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135

Předsednictvo České národní rady

podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 (jižní a západní část města Znojma) a č. 135 (severní část města Znojma) a stanoví den jejich konání na sobotu 10. června 1978.

Erban v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
54/1971 Sb. Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.05.1978 Aktuální znění (exportováno 22.08.2019 09:41)
0. 03.05.1978 Vyhlášené znění