Redakční oznámení č. 32/1978 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-32
Částka 6/1978
Platnost od 10.04.1978
Vyhlášené znění 10.04.1978

32

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

ve vyhlášce ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 14/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů, českého vydání

V § 1 odst. 1 ve 2. řádku má být místo "... při obnovách ..." správně "... při vypracovávání...";

v § 8 odst. 6 v předposledním řádku má být místo "... a cílovou skladbu..." správně"... a cílovou dřevinovou skladbu...";

v § 10 odst. 8 část druhé věty "... výše výchovné těžby v jednotlivých lesních porostech se použije..." má znít správně "... výše výchovné těžby podle jednotlivých dále uvedených lesních dřevin se použije...";

v § 13 odst. 1 počátek první věty před čárkou "Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem a uživatelé lesů," má znít správně "Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem nebo federálním ministerstvem národní obrany a uživatelé lesů,";

v § 21 odst. 3 poslední věta "Výsledky se zapíší do základního protokolu." má znít správně "Výsledky se zapíší do závěrečného protokolu.";

v § 23 odst. 3 konec první věty "... porostech překračující začátek obnovní doby." má znít správně "... porostech překračujících začátek obnovní doby.";

v příloze k vyhlášce v položce č. 57 v rubrice "Forma hospodářského způsobu" se první dva řádky se slovy "násečná" doplňují o označení číslem poznámky 9 a tedy mají znít správně "násečná 9)".

Redakce

Souvislosti

Je odkazován z
78/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)
o1/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c6/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
14/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 10.04.1978 Vyhlášené znění