Vyhláška č. 125/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-125
Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Účinnost od 30.10.1978
Zrušeno k 02.05.1988
Minulé znění 30.10.1978 - 01.05.1988

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 16. října 1978

o organizaci školního roku na základních a středních školách

Účinnost: 30. října 1978

Platnost: 30. října 1978

Uveřejněno v: čá 29/1978 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
94/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách
29/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.10.1978 - 01.05.1988
0. 30.10.1978 Vyhlášené znění