Oznámení č. o2/c3/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-c3-o2
Částka 3/1977
Platnost od 21.02.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.12.1995 (177/1995 Sb.)
Minulé znění 01.01.1978 - 30.11.1995

Federální ministerstvo dopravy

vydalo výnos ze dne 11. 1. 1977 čj. 25 188/76-025 o Pravidlech technického provozu železnic.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy.

Jeho úplný text tvoří součást předpisu ČSD-P1 Pravidla technického provozu železnic s dalšími provozními a technickými zásadami platnými pro celostátní dráhy.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1978 - 30.11.1995
0. 21.02.1977 Vyhlášené znění