Oznámení č. o9/c29/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-c29-o9
Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Účinnost od 25.02.1977
Zrušeno k 01.01.1981
Minulé znění 25.02.1977 - 31.12.1980

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 25. února 1977 byly v Praze podepsány:

1. Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o společném vypracování technologie výroby monokrystalů rubínu;

2. Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o společném vypracování technologického procesu a zařízení na výrobu monokrystalických korundových trubic;

3. Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o společném vypracování technologického procesu výroby polotovarů pro výrobu antrachinonových barviv bez použití sloučenin rtuti;

4. Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o společném vypracování technologického procesu výroby cyklohexyltioftalimidu a

5. Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a ministerstvem chemického průmyslu Svazu sovětských socialistických republik o společném vypracování technologického procesu výroby difenylizopropylfenylfosfátu (triarylfosfátu).

Dohody vstoupily v platnost dnem podpisu a budou platit do 31. prosince 1980.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.02.1977 - 31.12.1980
0. 25.02.1977 Vyhlášené znění