Oznámení č. o9/c24/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-c24-o9
Částka 24/1977
Platnost od 23.11.1977
Vyhlášené znění 23.11.1977

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavní hygienik Slovenské socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos čj. Z-1517/1977-B/3-04 ze dne 1. srpna 1977 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz veřejných saun.

Organizace, které projektují, vyrábějí, budují a spravují veřejné sauny, jsou povinny dodržovat hygienické požadavky stanovené tímto výnosem.

Výnos je uveřejněn pod č. 18/1977 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 23.11.1977 Vyhlášené znění