Vyhláška č. 9/1977 Sb.Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-9
Částka 3/1977
Platnost od 21.02.1977
Účinnost od 21.02.1977
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 21.02.1977 - 01.01.1993

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky

ze dne 30. prosince 1976,

kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina

Účinnost : 21. února 1977

Platnost : 21. února 1977

Uveřejněno v : čá 3/1977 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
260/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
o3/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
3/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.02.1977 - 01.01.1993
0. 21.02.1977 Vyhlášené znění