Oznámení č. o4/c33/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-c33-o4
Částka 33/1976
Platnost od 28.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Aktuální znění 01.01.1977

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo podle § 53 písm. a) a b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice č. 8 ze dne 2. prosince 1976, kterými se zrušují některé právní předpisy v oblasti investiční výstavby v souvislosti s prověrkou investičních předpisů vydaných federálními ústředními orgány.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1977 a budou uveřejněny v částce 8 Zpravodaje FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR v prosinci 1976.

Směrnicemi se zrušují:

směrnice vládního výboru pro výstavbu o závaznosti používání nepálených cihel na stavbách (uveřejněny v částce 128/1954 Ú. l.),

směrnice vládního výboru pro výstavbu o používání živicí impregnované skelné plsti a tkaniny (uveřejněny v částce 32 1955 Ú. l.) a směrnice Státního výboru pro výstavbu o standardu vybavení bytů zařizovacími předměty (oznámeno v částce 9/1960) Sb.).

Souvislosti

Ruší
o3/c9/1960 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1977 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:56)
0. 28.12.1976 Vyhlášené znění