Oznámení č. o6/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-c25-o6
Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Účinnost od 29.10.1976
Zrušeno k 30.04.1992 (184/1992 Sb.)
Minulé znění 01.07.1986 - 29.04.1992

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 22 odst. 1 zák. č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí České socialistické republiky Směrnice čj. PO-2403/1976 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností.

Směrnice stanoví podmínky pro jmenování a povyšování do hodností pracovníků požární ochrany ministerstva vnitra České socialistické republiky, inspekcí požární ochrany národních výborů a příslušníků veřejných a závodních požárních útvarů. Součástí Směrnic jsou plánované hodnosti pro jednotlivá funkční místa pracovníků požární ochrany.

Směrnice nabývají účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a jsou uveřejněny v Ústředním věstníku ČSR částka 5/1976.

Platnosti pozbývají pro příslušníky směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. PO-2403 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností, registrované v částce 25/1976 Sb.

Souvislosti

Je měněn
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
Je zrušen předpisem
184/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
Odkazuje na
25/1976 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.1986 - 29.04.1992 133/1985 Sb.
1. 29.10.1976 - 30.06.1986
0. 29.10.1976 Vyhlášené znění