Zákon č. 78/1976 Sb.Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Slovenské socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-78
Částka 15/1976
Platnost od 02.07.1976
Účinnost od 01.10.1976
Zrušeno k 26.06.1992
Minulé znění 01.10.1976 - 25.06.1992

78

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 30. června 1976

o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Slovenské socialistické republiky

Účinnost: 1. října 1976

Platnost: 2. července 1976

Uveřejněno v: čá 15/1976 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
Odkazuje na
15/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory v mateřství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1976 - 25.06.1992
0. 02.07.1976 Vyhlášené znění