Vyhláška č. 63/1976 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-63
Částka 13/1976
Platnost od 24.06.1976
Účinnost od 01.07.1976
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.07.1976 - 01.01.1993

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky

ze dne 31. května 1976,

kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemnosti

Účinnost: 1. července 1976.

Platnost: 24. června 1976

Uveřejněno v: čá 13/1976 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
13/1976 Sb. Smlouva o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1976 - 01.01.1993
0. 24.06.1976 Vyhlášené znění