Vyhláška č. 166/1976 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-166
Částka 33/1976
Platnost od 28.12.1976
Účinnost od 01.02.1977
Zrušeno k 02.07.1986
Minulé znění 01.02.1977 - 01.07.1986

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky

ze dne 3. prosince 1976

o požární bezpečnosti při skladování topné nafty

Účinnost: 1. února 1977

Platnost: 28. prosince 1976

Uveřejněno v: čá 33/1976 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
33/1976 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1977 - 01.07.1986
0. 28.12.1976 Vyhlášené znění