Oznámení č. o3/c35/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-c35-o3
Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.10.1988 (149/1988 Sb.)
Minulé znění 01.01.1976 - 30.09.1988

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 35 a § 172 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a dopravy, s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s Ústřední radou odborů, směrnice o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let ze dne 18. XII. 1975 čj. F V/2-1614/75-1102.

Směrnice upravují zápočet doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let, a to podle druhu letecké činnosti a počtu letových hodin za kalendářní rok. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Směrnice jsou uveřejněny ve Zpravodaji MPSV ČSR č. 16 z r. 1975 a Zpravodaji MPSV SSR č. 7 z r. 1975 a lze do nich nahlédnout na federálních ministerstvech dopravy a všeobecného strojírenství, na ministerstvech práce a sociálních věcí republik, Ústřední radě odborů, na úřadech důchodového zabezpečení v Praze a Bratislavě, v odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, ve Svazu pro spolupráci s armádou a u personálních útvarů organizací československé civilní letecké dopravy.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 30.09.1988
0. 22.12.1975 Vyhlášené znění