Vyhláška č. 176/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-176
Částka 41/1975
Platnost od 31.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Aktuální znění 01.01.1976

176

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 11. prosince 1975,

kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu, se mění takto:

§ 43 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení § 37 této vyhlášky pozbude účinnosti dnem 31. prosince 1976.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr: Ing. Ehrenberger, CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
176/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Odkazuje na
176/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 11:08)
0. 31.12.1975 Vyhlášené znění