Vyhláška č. 173/1975 Sb.Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-173
Částka 40/1975
Platnost od 30.12.1975
Účinnost od 30.12.1975
Aktuální znění 30.12.1975

173

VYHLÁŠKA

Rady Okresního národního výboru v Trnavě

ze dne 1. prosince 1975,

kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem


§ 1

Rada Okresního národního výboru v Trnavě určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve spojení s článkem 2 zákona Slovenské národní rady č. 72/1969 Sb., o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice, a podle článku 5 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících, stavebním úřadem I. stupně

Městský národní výbor ve Vrbovém, okres Trnava.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Tajemník:

Ing. Hanák v. r.

Předseda:

Tomašovič v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
Odkazuje na
131/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
72/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1975 Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 10:24)
0. 30.12.1975 Vyhlášené znění