Vyhláška č. 172/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-172
Částka 40/1975
Platnost od 30.12.1975
Účinnost od 30.12.1975
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 30.12.1975 - 01.01.1993

172

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

ze dne 3. října 1975

o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře

Účinnost: 30. prosince 1975

Platnost: 30. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 40/1975 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
35/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách
Odkazuje na
40/1975 Sb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60
4/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1975 - 01.01.1993
0. 30.12.1975 Vyhlášené znění