Vyhláška č. 170/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-170
Částka 40/1975
Platnost od 30.12.1975
Účinnost od 30.12.1975
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 30.12.1975 - 01.01.1993

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

ze dne 24. listopadu 1975

o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru

Účinnost: 30. prosince 1975

Platnost: 30. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 40/1975 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
2/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.)
91/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství
35/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství
170/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru
Odkazuje na
170/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru
40/1975 Sb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1975 - 01.01.1993
0. 30.12.1975 Vyhlášené znění