Vyhláška č. 167/1975 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-167
Částka 40/1975
Platnost od 30.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 02.01.1992
Minulé znění 01.01.1976 - 01.01.1992

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky

ze dne 19. prosince 1975,

kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek

Účinnost: 1. ledna 1976

Platnost: 30. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 40/1975 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
40/1975 Sb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 01.01.1992
0. 30.12.1975 Vyhlášené znění