Vyhláška č. 165/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-165
Částka 39/1975
Platnost od 29.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.05.1992
Minulé znění 01.01.1976 - 30.04.1992

165

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

ze dne 17. října 1975

o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců

Účinnost: 1. ledna 1976

Platnost: 29. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 39/1975 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
39/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 30.04.1992
0. 29.12.1975 Vyhlášené znění