Vyhláška č. 164/1975 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-164
Částka 39/1975
Platnost od 29.12.1975
Účinnost od 29.12.1975
Zrušeno k 02.09.1980
Minulé znění 29.12.1975 - 01.09.1980

164

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1975

o přijímání ke studiu na vysokých školách

Účinnost: 29. prosince 1975

Platnost: 29. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 39/1975 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
Odkazuje na
39/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.12.1975 - 01.09.1980
0. 29.12.1975 Vyhlášené znění