Nařízení vlády č. 150/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-150
Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 22.12.1975
Aktuální znění 22.12.1975

150

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1975,

kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani:


§ 1

Částkou rozhodnou pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech je pro rok 1976 částka 21 900 Kčs.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani
Odkazuje na
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.12.1975 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 19:20)
0. 22.12.1975 Vyhlášené znění