Zákon č. 149/1975 Sb.Zákon Slovenské národní rady o archivnictví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-149
Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1976 - 01.01.1993

149

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 19. prosince 1975

o archivnictví

Účinnost: 1. ledna 1976

Platnost: 22. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 35/1975 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
600/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
496/1990 Sb. Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
136/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
o5/c27/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
84/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Odkazuje na
35/1975 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji
Je republikován předpisem
332/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 01.01.1993
0. 22.12.1975 Vyhlášené znění