Zákon č. 148/1975 Sb.Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-148
Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 02.01.1977
Minulé znění 01.01.1976 - 01.01.1977

148

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 19. prosince 1975

o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976

Účinnost: 1. ledna 1976

Platnost: 22. prosince 1975

Uveřejněno v: čá 35/1975 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
35/1975 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 01.01.1977
0. 22.12.1975 Vyhlášené znění