Zákon č. 133/1975 Sb.Zákon Slovenské národní rady o advokacii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-133
Částka 32/1975
Platnost od 08.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 02.07.1990
Minulé znění 01.01.1976 - 01.07.1990

133

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 19. listopadu 1975

o advokacii

Účinnost: l ledna 1976

Platnost: 8. prosince 1976

Uveřejněno v: čá 32/1975

Souvislosti

Je odkazován z
195/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 01.07.1990
0. 08.12.1975 Vyhlášené znění