Zákon č. 132/1975 Sb.Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-132
Částka 32/1975
Platnost od 08.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 02.10.1988
Minulé znění 01.01.1976 - 01.10.1988

132

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 19. listopadu 1975

o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Účinnost: l ledna 1976

Platnost: 8. prosince 1976

Uveřejněno v: čá 32/1975

Souvislosti

Je odkazován z
44/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
171/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny
165/1979 Sb. Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek občanům ve zvl. případech
112/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o změně vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
o9/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
148/1976 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
51/1976 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
134/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
132/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
127/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu
Odkazuje na
132/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Je republikován předpisem
36/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 01.10.1988
0. 08.12.1975 Vyhlášené znění