Oznámení č. o7/c9/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c9-o7
Částka 9/1974
Platnost od 10.06.1974
Vyhlášené znění 10.06.1974

Český úřad geodetický a kartografický

v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a po projednání s Českým odborovým svazem pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu vydal podle § 98 odst. 1 zákoníku práce směrnice ze dne 29. března 1974 č. 703/1974-1 o nařizování práce přesčas.

Směrnice upravující nařizování práce přesčas v orgánech a organizacích v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1974. Jsou uveřejněny v částce 4/1974 Zpravodaje Českého úřadu geodetického a kartografického a je možno do nich nahlédnout u Českého úřadu geodetického a kartografického a u krajských geodetických a kartografických správ.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 10.06.1974 Vyhlášené znění