Oznámení č. o5/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c8-o5
Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Vyhlášené znění 31.05.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 29. 12. 1973, č. j. 19 330/73) o zřízení chráněného naleziště „Zábřežské louky“, a to k ochraně rašelinných luk s význačnými mokřadními společenstvy rostlin, posledních na Hlučínsku.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně chráněného naleziště jsou uloženy u Okresního národního výboru v Opavě, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.05.1974 Vyhlášené znění