Oznámení č. o21/c8/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c8-o21
Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.01.1974
Aktuální znění 01.01.1974

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 10. prosince 1973 byl v Madridu podepsán Protokol 1974 k Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích. Protokol vstoupil na základě svého článku VII v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1974.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1974 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 02:37)
0. 01.01.1974 Vyhlášené znění