Oznámení č. o19/c8/1974 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c8-o19
Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 05.12.1973
Vyhlášené znění 05.12.1973

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 5. prosince 1973 byl podepsán Protokol k Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií ze dne 31. října 1969.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.12.1973 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 20:39)
0. 05.12.1973 Vyhlášené znění