Oznámení č. o16/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c8-o16
Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Aktuální znění 01.04.1974

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnici ze dne 18. března 1974 čj. 10 261/74-210, kterou se doplňuji směrnice ministerstva školství ČSR pro maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední vzdělání ze dne 5. dubna 1971 čj. 10 802/71-213, publikované ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1971, str. 42, registrované v částce 9/1971 Sb., ve znění směrnic ze dne 13. dubna 1972 čj. 12 661/72-213, které byly publikovány ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1972, str. 55 a registrovány v částce 7/1972 Sb.

Směrnicí se stanoví maturitní předměty pro maturitní zkoušky na nově zavedených internátních středních školách pro pracující.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněna v sešitě č. 3/1974 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do ní nahlédnout ve školách, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Souvislosti

Mění
o4/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1974 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 05:31)
0. 01.04.1974 Vyhlášené znění