Oznámení č. o14/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c8-o14
Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 01.04.1974
Aktuální znění 01.04.1974

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány ČSR podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), výnos ze dne 18. března 1974 čj. 10 258/74-210, jímž se mění výnos ministerstva školství ČSR ze dne 30. listopadu 1972 čj. 29 299/72-213, kterým se stanoví termíny přijímacího řízeni ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání (uveřejněný ve Věstníku MS a MK ČSR roč. 1972, str. 197 a registrovaný v částce 30/1972 Sb.).

Výnos jednotně stanoví termíny konání přijímacích zkoušek na všech školách poskytujících střední a vyšší vzdělání.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974; je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 3/1974, do kterého lze nahlédnout na ministerstvu školství ČSR a odborech školství KNV.

Souvislosti

Mění
o4/c30/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1974 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 05:36)
0. 01.04.1974 Vyhlášené znění