Oznámení č. o11/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c8-o11
Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Vyhlášené znění 31.05.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 22. února 1974, čj. 3606/74) o zřízení státní přírodní rezervace „Krkavčina“, a to k ochraně reliktního boru na silikátovém podloží, s výskytem mědvědice léčivé (Arctostaphyles uva-ursi).

Výnos spolu s podmínkami k ochraně státní přírodní rezervace, jakož i mapy jsou uloženy u Okresního národního výboru v Písku, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.05.1974 Vyhlášené znění