Oznámení č. o4/c7/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c7-o4
Částka 7/1974
Platnost od 08.05.1974
Vyhlášené znění 08.05.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 29. prosince 1973, čj. 18 584/73) o novém vymezení státní přírodní rezervace „Červené bláto“, zřízené ministerstvem kultury výnosem ze dne 21. 9. 1953, čj. 1310/53 k ochraně charakteristicky vyvinuté biocenosy přechodového a vrchovištního rašeliniště nižších poloh, jednoho z posledních v jižních Čechách.

Výnos o novém vymezení státní přírodní rezervace spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru České Budějovice a Jindřichův Hradec, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Tímto výnosem se ruší výnos ministerstva kultury ze dne 21. září 1953, čj. 1310/53, kterým byla původně státní přírodní rezervace „Červené bláto“ zřízena na ploše 39,41 ha.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 08.05.1974 Vyhlášené znění