Oznámení č. o8/c5/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c5-o8
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Vyhlášené znění 16.04.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 29. prosince 1973, čj. 16 585/73) o zřízení státní přírodní rezervace „Podkovák“, a to k ochraně význačného rašeliniště vrchovištního typu s charakteristickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a porosty borovice blatky.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně státní přírodní rezervace jsou uloženy u Okresního národního výboru v Tachově, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění