Oznámení č. o13/c5/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c5-o13
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 16.04.1974
Aktuální znění 16.04.1974

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, výnos ze dne 18. ledna 1974 čj. 529/74-VŠ, kterým se mění výnos o organizaci a provozu vysokoškolských jídelen a bufetu.

Výnosem se mění čl. XI výnosu ze dne 28. července 1970 čj. 9762/70-VŠ o organizaci a provozu vysokoškolských jídelen a bufetů (uveřejněný v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1970, strana 99, reg. v částce 47/1970 Sb.) týkající se hospodaření.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 2 ze dne 28. února 1974; lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Souvislosti

Odkazuje na
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.04.1974 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 03:19)
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění