Oznámení č. o12/c5/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c5-o12
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Vyhlášené znění 16.04.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 29. prosince 1973, čj. 16 635/73) o zřízení státní přírodní rezervace „Ponova louka“, a to k ochraně autochtonního bukového porostu v oblasti Labských pískovců.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně státní přírodní rezervace jsou uloženy u Okresního národního výboru v Děčíně, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí n. L. a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění