Oznámení č. o1/c5/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c5-o1
Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Vyhlášené znění 16.04.1974

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s Ústřední radou odborů podle § 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 30. března 1974 čj. II/1- 2669/74-7501, kterým se nově upravují sazby náhrad za používání služebního osobního automobilu při vnějších výkonech, stanovené v příloze výnosu ministerstva dopravy ze dne 5. dubna 1965 čj. 14 757/65, o používání služebních osobních automobilů bez přiděleného řidiče pracovníky při vnějších výkonech.

Výnos nabyl účinnosti dnem 30. března 1974.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům a prostřednictvím ministerstev práce a sociálních věcí republik ústředním orgánům republik a krajským národním výborům. U těchto orgánů lze do výnosu nahlédnout.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 16.04.1974 Vyhlášené znění