Oznámení č. o3/c4/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c4-o3
Částka 4/1974
Platnost od 01.04.1974
Vyhlášené znění 01.04.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 29. prosince 1973, č. j. 19 329/73) o zřízení chráněného naleziště „Lišková“, a to k ochraně Cardamine trifolia v typickém beskydském lesním společenstvu.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně chráněného naleziště jsou uloženy u Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě a u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.04.1974 Vyhlášené znění