Oznámení č. o2/c4/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c4-o2
Částka 4/1974
Platnost od 01.04.1974
Vyhlášené znění 01.04.1974

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos (ze dne 29. 12. 1973, č. j. 19 328/73) o zřízení chráněného naleziště „Vinný vrch“, a to k ochraně význačných teplomilných rostlinných společenstev s bělozářkou liliovitou.

Výnos spolu s podmínkami k ochraně chráněného naleziště a mapou jsou uloženy u Okresního národního výboru v Nymburce, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Praze a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.04.1974 Vyhlášené znění