Oznámení č. o7/c3/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c3-o7
Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Účinnost od 16.01.1974
Aktuální znění 16.01.1974

Vláda České socialistické republiky

usnesením ze dne 16. ledna 1974 č. 10 schválila Zásady pro úpravu organizace bytového hospodářství národních výborů a pro rozvoj účasti uživatelů bytů na správě a údržbě bytového fondu.

Uložila radám krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy provést v oboru své působnosti opatření potřebná k realizaci zásad s účinností od 1. ledna 1975.

Současně vláda vzala na vědomí, že ministerstvo vnitra zruší vyhlášku bývalé Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů, a to ke dni účinnosti schválených zásad.

Zásady jsou uveřejněny v Ústředním věstníku č. 2/1974.

Souvislosti

Mění
80/1963 Sb. Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Odkazuje na
80/1963 Sb. Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.01.1974 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 07:52)
0. 16.01.1974 Vyhlášené znění