Oznámení č. o3/c3/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c3-o3
Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Vyhlášené znění 28.03.1974

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle § 239 zákoníku práce a k provedení usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 4. 10. 1973 č. 260, o opatřeních k zajištění potřebné kapacity překladatelské činnosti ve sféře obchodně technických služeb mezi členskými státy RVHP, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu, výnos č. 1/74 ze dne 29. 1. 1974, o úpravě sazeb za překladatelskou činnost v oblasti obchodně technických služeb mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství a na generálních ředitelstvích VHJ.

Účinnost výnosu nastává dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.03.1974 Vyhlášené znění