Oznámení č. o2/c28/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c28-o2
Částka 28/1974
Platnost od 28.12.1974
Účinnost od 27.11.1974
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Minulé znění 01.01.1982 - 14.06.1995

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

4. výnos o úkolech koncernů v oblasti sociálně ekonomických informací (čj. 19 844/74 ze dne 28. 12. 1974).

Tímto předpisem se upravuje poskytování informací pro účely statistického zjišťování v souvislosti se zavedením koncernové formy výrobních hospodářských jednotek.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 15/1974 pod poř. č. 17.

Souvislosti

Je měněn
o3/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c11/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
Odkazuje na
114/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.1982 - 14.06.1995 o3/c10/1982 Sb.
2. 01.01.1976 - 31.12.1981 o2/c11/1976 Sb.
1. 27.11.1974 - 31.12.1975
0. 27.11.1974 Vyhlášené znění