Oznámení č. o6/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c27-o6
Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Vyhlášené znění 27.12.1974

Federální ministerstvo vnitra

vydalo podle § 60 odst. 3 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, nařízení ministra vnitra ČSSR č. 34 ze dne 4. listopadu 1974 o zproštění povinnosti mlčenlivosti. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.

Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 34 upravuje podmínky zproštění povinnosti mlčenlivosti uložené § 60 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti nebo jiným osobám, které plní úkoly Sboru národní bezpečnosti, popřípadě každému, kdo v mezích zákona o Sboru národní bezpečnosti poskytne pomoc.

Do nařízení je možno nahlédnout na okresních odděleních Veřejné bezpečnosti, krajských správách Sboru národní bezpečnosti, ministerstvu vnitra České socialistické republiky, ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky a federálním ministerstvu vnitra.

Souvislosti

Odkazuje na
40/1974 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1974 Vyhlášené znění