Oznámení č. o3/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c27-o3
Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Vyhlášené znění 27.12.1974

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 18. listopadu 1974 čj. II/5-7738/74-7308 o změně a doplnění výnosu ze dne 29. ledna 1971 čj. F II/3-2/71 7368/Vi, kterým se vydává platový řád redaktorů-novinářů.

Výnosem se doplňuje nomenklatura funkcí a základních platů redaktorů-novinářů (příloha č. 2) a rámcová pracovní a kvalifikační charakteristika k ní (příloha č. 3).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1974.

Výnos byl rozeslán přímo všem federálním ústředním orgánům a ústředním orgánům republik. Do výnosu lze nahlédnout u ministerstev práce a sociálních věcí a Československého svazu novinářů.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1974 Vyhlášené znění