Oznámení č. o12/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-c27-o12
Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Vyhlášené znění 27.12.1974

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 147 odst. 2 písm. d) a § 147 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, a k jeho provedení, v dohodě s Úřadem pro vynálezy a objevy a odbory dopravy krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy a ve spolupráci s Českým výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství směrnici čj. SD/31-954/73 ze dne 13. května 1974 o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech v oborech silniční a městské dopravy a silničního hospodářství v ČSR.

Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. června 1974 a byla rozeslána všem odborům dopravy krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy, okresním národním výborům a městským národním výborům, řídícím organizace dopravních oborů, jakož i všem těmto organizacím. Do směrnice lze nahlédnout ve všech těchto orgánech i organizacích, jakož i na Správě pro dopravu ministerstva vnitra ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1974 Vyhlášené znění